El #GenigmaChallenge ha acabat! Comença el #GenigmaEureka

L’app continua activa! Mentre l’equip de recerca analitza les dades, es podrà jugar amb fragments del genoma de les zones Eureka identificades i, d’aquesta manera, ajudar a testejar si és possible avançar en l’anàlisi de l’ordenament d’aquests fragments a un nivell de resolució més alt. Tens més informació en el blog i en la pàgina del joc genigmagame.app. Col·labores?