Genigma i les SDGs

La conferència “Knowledge for Change: A decade of Citizen Science (2020-2030) in support of the SDGs”  va ser organitzada per la presidència alemanya del Consell de la UE a l’octubre 2020.

L’objectiu de la conferència era presentar, avaluar i discutir les contribucions de la ciència ciutadana als Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG) de les Nacions Unides. L’esdeveniment reunia coneixements especialitzats dels encarregats de formular polítiques, representants dels científics i de ciutadans, economistes, organitzacions no governamentals i societat civil per a posar en pràctica mecanismes i processos dirigits a la transició cap a un futur més sostenible.

En aquest context vam presentar Genigma com una oportunitat per a treballar en diferents objectius de desenvolupament sostenible i en una de les missions prioritàries de la UE, la que està dedicada a la recerca del càncer.