Preparem un nou test amb alumnes d’Institut

Estem a punt de treure una versió millorada del joc i la provarem amb alumnes de diferents instituts italians i espanyols.
Per a preparar les activitats ens hem reunit amb alguns professors del Liceu Terragni e amb els companys de la Fundació ANT de Bolonya, per a determinar els objectius i els materials necessaris per al desenvolupament del test.

Un experiència molt positiva que ens ajuda a dissenyar l’activitat t a partir dels interessos i necessitats dels equips educatius.

Moltes gràcies a les persones implicades per les propostes i l’entusiasme!