Primera prova del joc amb usuaris externs

Aquest dilluns 16 de novembre vam presentar la versió alpha del joc a un grup de participants d’alguna de les sessions de co-creació de l’any passat.

Durant la sessió, l’Oriol i l’Adrià de “Jocs al segon”, encarregats de la gamificació de Genigma, van recollir els inputs del jugadors sobre la mecànica de joc i les seves sensacions durant la partida.

Va ser una sessió molt útil i participativa, que ens ha aportat una nova perspectiva i moltes idees per anar millorant alguns aspectes del joc.

Aviat organitzarem una nova prova: mentrestant seguim testejant que les partides donin resultats valuosos per la investigació i treballem com mostrar-los al públic.