Ampliem l’equip científic

Genigma compte amb dues noves incorporacions a l’equip científic.

Es tracta d’Alessandra Merlotti i Pol Ezquerra, que treballaran braç a braç amb Marco Di Stefano, Juan Rodríguez i Marc Martí Renom al seu laboratori del CNAG-CRG.

Alessandra és estudiant de doctorat en la Università di Bologna (Itàlia). És especialista en anàlisi i disseny d’algorismes de xarxes. S’encarregarà de dirigir i dissenyar les seqüències d’ADN que els jugadors assemblaran gràcies al joc.

Pol Ezquerra és estudiant del grau de Bioquímica en la Universitat de Barcelona (UB) i s’encarregarà de comparar el rendiment de diferents algorismes per a pre-processar dades en cru que s’obtenen de seqüenciar les diferents línies cel·lulars.

Estem molt contents de comptar amb la seva col·laboració i segurs que els seus coneixements seran de gran ajuda pel projecte: sou molt benvinguts!